TC PRESET

Można ustawić rejestrowanie kodu czasowego jako danych czasowych powiązanych z filmem (tylko tryb filmowy).

  1. Przycisk MENU - (USTAW. TC/UB) - [TC PRESET].

Opis elementów menu

USTAW:

Wprowadź kod czasowy za pomocą przycisku ////SET i naciśnij przycisk [OK].
Zakres ustawień różni się zależnie od ustawień opcji (INNE) - [WYB. 60i/50i].


W przypadku wybrania [60i]:

Ustawia kod czasowy w zakresie 00:00:00:00 - 23:59:59:29.
Podczas ustawiania opcji 24p można określić 2 ostatnie cyfry kodu czasowego ramek jako wielokrotność liczby 4 w zakresie od 0 do 23.
Aby wrócić do poprzedniego ekranu bez wybierania ustawienia, naciśnij przycisk [ANULUJ].


W przypadku wybrania [50i]:

Ustawia kod czasowy w zakresie 00:00:00:00 - 23:59:59:24.


ZERUJ:

Resetuje kod czasowy (00:00:00:00).