FORMAT. NOŚNIKA

Formatowanie usuwa wszystkie dane z karty pamięci w celu odzyskania wolnego miejsca.

Na często używanych kartach pamięci gromadzą się nieistotne dane, które mogą uniemożliwiać rejestrowanie ze stałą prędkością. W takiej sytuacji nagrywanie może zostać niespodziewanie przerwane. Błędy zapisu podczas nagrywania można zredukować, używając funkcji [Opróżnij] pozwalającej na usunięcie wszystkich danych na karcie pamięci.

  1. MENU - (INNE) - [FORMAT. NOŚNIKA] - wybierz kartę pamięci, która zostanie sformatowana, lub użyj funkcji [Opróżnij].

Opis elementów menu

OK:

Formatuje wybraną kartę pamięci.


Opróżnij:

Usuń wszystkie dane z karty pamięci. Funkcji
[Opróżnij] można użyć po potwierdzeniu operacji [Opróżnij] za pomocą przycisku .

Uwaga

  • Podczas tej operacji kamerę podłącz do zasilania , korzystając z zasilacza sieciowego dołączonego w zestawie, co zapobiega rozładowaniu akumulatora.
  • Funkcji [Opróżnij] nie można używać bez podłączenia zasilacza sieciowego do gniazdka elektrycznego .
  • Należy odłączyć wszystkie kable oprócz zasilacza sieciowego.
  • Aby uniknąć utraty ważnych obrazów, należy je zapisać przed wykonaniem tej operacji.
  • Zabezpieczone obrazy i filmy również zostaną usunięte.
  • Gdy wyświetlany jest komunikat [Wykonywanie...], nie wyłączaj kamery, nie używaj żadnych przycisków, nie odłączaj zasilacza sieciowego ani nie usuwaj karty pamięci. (Podczas formatowania karty pamięci lampka dostępu świeci lub miga).