Podłączanie smartfonu lub tabletu z funkcją NFC

Kamerę można w łatwy sposób podłączyć do smartfonu lub tabletu Android z obsługą funkcji NFC.

Uwaga

 • Przed wykonaniem kolejnych czynności należy upewnić się, że smartfon nie znajduje się w trybie uśpienia i ekran nie jest zablokowany.
 1. Należy zainstalować oprogramowanie PlayMemories Mobile na smartfonie.
  • Jeżeli program PlayMemories Mobile jest już zainstalowany na smartfonie, należy go uaktualnić do najnowszej wersji.
 2. W kamerze włącz tryb rejestrowania.
  • Funkcji NFC można używać wyłącznie, gdy na ekranie jest widoczny znak (oznaczenie N).
 3. Zetknij oznaczenie (znak N) na smartfonie z oznaczeniem (znak N) na kamerze.
  • Upewnij się, że na monitorze LCD kamery jest widoczne oznaczenie (znak N).
  • Przytrzymaj nieruchomo obydwa urządzenia na ok. 1-2 sekund, aż na smartfonie uruchomi się aplikacja PlayMemories Mobile.

Gdy kamera pracuje w trybie rejestrowania

Uruchamiana jest funkcja [STERUJ ZE SMARTFONU].

Uwaga