Nagrywanie w ciemnych warunkach (NIGHTSHOT)

Dzięki oświetleniu podczerwonemu można nagrywać w bardzo ciemnych warunkach.

A: Przycisk MENU

B: Przycisk ////SET

  1. Naciśnij przycisk MENU.
  2. Wybierz ustawienia (USTAW KAMERĘ) - [NIGHTSHOT] - [WŁĄCZ] za pomocą przycisku ////SET.
    • Wyświetlana jest ikona .

Uwaga

  • Ustawienie NIGHTSHOT jest dostępne wyłącznie, gdy dla przełącznika AUTO/MANUAL jest wybrane ustawienie AUTO.
  • Podczas używania funkcji NIGHTSHOT emitowane jest światło podczerwone. Upewnij się, że nie zasłaniasz emitera światła NIGHTSHOT np. palcami.
  • Należy zdemontować osłonę obiektywu, aby nie zasłaniała emitera światła NIGHTSHOT.
  • Działanie światła jest efektywne na dystansie ok. 3 metrów.
  • Funkcji NIGHTSHOT nie należy używać w jasnych środowiskach. Grozi to uszkodzeniem kamery.
  • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.