AUTO LIMIT ISO

Podczas regulacji automatycznej można ustawić górne ograniczenie czułości ISO.

W trybie fotograficznym widoczna jest tylko opcja ISO.

Tej funkcji można używać w trybie filmowym, gdy dla funkcji [WYBÓR ISO/WZMOCN.] jest wybrane ustawienie [ISO].

 1. Przycisk MENU - (USTAW KAMERĘ) - [AUTO LIMIT ISO].

Opis elementów menu

WYŁĄCZ, ISO200ISO4000:

Wybierz górne ograniczenie czułości ISO.
Ograniczenie górne nie jest ustawiane po wybraniu opcji [WYŁĄCZ].

Uwaga

 • To ustawienie nie działa podczas ręcznej regulacji czułości ISO.
 • Podczas wybierania profilu obrazu (1-10) dostępny zakres wartości AUTO LIMIT ISO jest zależny od ustawienia [GAMMA] zawartego w sekcji [PICTURE PROFILE].
  • STANDARDOWE: ISO200–ISO4000
  • STILL: ISO200–ISO5000
  • CINE1: ISO250–ISO5000
  • CINE2: ISO200–ISO4000
  • CINE3: ISO320–ISO6400
  • CINE4: ISO400–ISO8000
  • ITU709: ISO200–ISO4000
  • ITU709(800%): ISO1600–ISO32000
  • S-LOG2: ISO1600–ISO32000
  • S-LOG3: ISO1600–ISO32000
  • HLG: ISO400–ISO8000
  • HLG1: ISO200–ISO4000
  • HLG2: ISO320–ISO6400
  • HLG3: ISO400–ISO8000