Konfigurowanie opcji menu

Za pomocą opcji menu dostępnych na monitorze LCD można zmieniać wiele ustawień i wprowadzać precyzyjne regulacje.

Menu kamery składa się z 8 kategorii, a w każdej z nich znajdują się różne opcje.

A: Przycisk MENU

B: Przycisk ////SET

 1. Naciśnij przycisk MENU.
  • Zostanie wyświetlony ekran menu.
 2. Za pomocą przycisków ////SET wybierz żądaną ikonę menu i naciśnij przycisk.

  • (USTAW KAMERĘ) (wyświetlane podczas rejestrowania)
  • (USTAW. NAG. /WYJŚCIA)
  • (USTAW. AUDIO)
  • (USTAW. WYŚW.)
  • (USTAW. TC/UB)
  • (USTAWIENIE SIECI)
  • (INNE)
  • (EDYC)
   • Menu (EDYC) jest wyświetlane po naciśnięciu przycisku MENU przy miniaturze lub na ekranie odtwarzania.
 3. Za pomocą przycisku ////SET wybierz żądaną pozycję, która zostanie ustawiona, i naciśnij przycisk.

 4. Za pomocą przycisku ////SET wybierz żądane ustawienie i naciśnij przycisk.

 5. Naciśnij przycisk MENU, aby wyłączyć ekran menu.
  • Dotknij przycisk [WRÓĆ], aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Uwaga

 • Dostępność menu jest zależna od stanu kamery podczas nagrywania lub odtwarzania.
 • Dostępność menu jest zależna od trybu rejestrowania (tryb filmowy/fotograficzny).
 • Pozycje i wartości ustawień niedostępne z powodu wybrania innych ustawień są wyświetlane w kolorze szarym.

Wskazówka

 • Funkcję przycisku MENU można przypisać do przycisku ASSIGN.