Regulacja ilości światła (filtr ND)

Gdy środowisko nagrywania jest zbyt jasne, obiekt można zarejestrować wyraźnie, korzystając z przełącznika ND FILTER.

Filtry ND 1, 2 i 3 redukują ilość światła odpowiednio do 1/4, 1/16 i 1/64 ilości podstawowej.

A: Przełącznik ND FILTER


Jeśli podczas automatycznej regulacji przysłony miga wskaźnik , wybierz wartość filtra ND wynoszącą 1. Jeśli podczas automatycznej regulacji przysłony miga wskaźnik , wybierz wartość filtra ND wynoszącą 2. Jeśli podczas automatycznej regulacji przysłony miga wskaźnik , wybierz wartość filtra ND wynoszącą 3.
Wskaźnik filtra ND przestanie migać i pozostanie wyświetlany na ekranie.

Jeśli miga wskaźnik , za pomocą przełącznika ND FILTER wybierz ustawienie CLEAR. Wskaźnik filtra ND zniknie.

Uwaga

  • Zmiana ustawienia przełącznika ND FILTER podczas nagrywania może wywołać zniekształcenia dźwięku i obrazu.
  • Podczas ręcznej regulacji przysłony wskaźnik filtra ND nie miga, nawet jeśli ilość światła należy dostosować za pomocą filtra ND.
  • Jeśli wskaźnik migał, upewnij się, że za pomocą przełącznika ND FILTER wybrano prawidłowe ustawienie.
  • Podczas nagrywania jasnej sceny (np. podczas bezchmurnego nieba) z użyciem dużej wartości szybkości migawki ruch może nie być rejestrowany płynnie. Dostosuj ilość światła za pomocą odpowiedniego filtra ND.

Wskazówka

  • Podczas nagrywania jasnych obiektów może wystąpić zjawisko dyfrakcji, jeśli apertura zostanie zmniejszona, wystąpią problemy z ostrością (jest to częsty problem dot. kamer wideo). Przełącznik ND FILTER pozwala uniknąć tego problemu i zapewnia nagrania lepszej jakości.