Nagrywanie dźwięku za pomocą mikrofonu zewnętrznego (sprzedawany oddzielnie)

Za pomocą mikrofonu zewnętrznego (sprzedawany oddzielnie) można nagrywać dźwięk stereo.

A: Przycisk MENU

B: Przycisk ////SET

C: Gniazdo MIC (PLUG IN POWER)

  1. Podłącz mikrofon zewnętrzny (sprzedawany oddzielnie) do gniazda MIC (PLUG IN POWER).
    • Szczegółowe informacje na temat połączenia mikrofonu zewnętrznego można znaleźć w instrukcji.
  2. Naciśnij przycisk MENU.
  3. Wybierz funkcje (USTAW. AUDIO) - [WYBÓR MIKROFONU] - [STEREO MINI MIC] za pomocą przycisku ////SET.

Wskazówka

  • Poziom zapisu dźwięku jest regulowany automatycznie. Aby opcje dostosować ręcznie, wybierz przycisk MENU - (USTAW. AUDIO) - [POZIOM NAGR. AUDIO] - [TRYB POZIOMU NAGR.] - [RĘCZNY POZIOM NAGR.].