Ustawienie początkowe

Ustaw język, datę i godzinę przy pierwszym użyciu kamery.

Wprowadź ustawienia za pomocą przycisku ////SET.

 1. Włącz kamerę.

 2. Wybierz ustawienia USTAW STREFĘ, CZAS LETNI oraz DATA za pomocą przycisku ////SET.

  A: Monitor LCD

  • Po wybraniu dla opcji [CZAS LETNI ] ustawienia [WŁĄCZ] wskazanie zegara zostanie przesunięte o 1 godzinę do przodu.
  • Można określić dowolny rok aż do roku 2037.
  • Północ jest oznaczana jako 12:00 AM, a południe jako 12:00 PM.

Wskazówka

 • Aby zmienić język wyświetlania, naciśnij przycisk MENU i wybierz pozycje (INNE) - [LANGUAGE].
 • Data i godzina zostaną automatycznie zapisane, ale będą wyświetlane tylko podczas odtwarzania. Aby wyświetlić te informacje, podczas odtwarzania naciśnij przycisk MENU, a następnie wybierz pozycje (USTAW. WYŚW.) - [KOD DANYCH] - [DATA/CZAS].