USTAWIENIE OSTROŚĆ

Można określić jednostkę ogniskowej.

  1. Przycisk MENU - (USTAW. WYŚW.) - [USTAWIENIE OSTROŚĆ].

Opis elementów menu

METRY:

Wyświetla ogniskową w metrach.


STOPY:

Wyświetla ogniskową w stopach.