Części i elementy sterujące (lewa przednia strona/przód)

 1. Gniazdo REMOTE
  Służy do podłączania urządzeń zewnętrznych do kamery. Za pomocą tego urządzenia można sterować kamerą i np. nagrywać filmy.
 2. Przycisk ASSIGN4/Przycisk FOCUS MAGNIFIER/Przycisk PHOTO (tylko tryb fotograficzny)
 3. Stopka multiinterfejsowa

  • Szczegółowe informacje na temat akcesoriów zgodnych ze Stopką multiinterfejsową można znaleźć w witrynie Sony albo uzyskać w punkcie sprzedaży produktów firmy Sony lub autoryzowanym lokalnym punkcie serwisowym firmy Sony. Nie można zagwarantować współpracy z akcesoriami innych producentów.
  • W przypadku użycia przejściówki dla stopki (sprzedawana oddzielnie) można również używać akcesoriów zgodnych ze stopką z interfejsem aktywnym.
  • Aby uniknąć awarii, nie należy używać dostępnych w handlu lamp błyskowych ze stykami synchronizacji o wysokim napięciu lub o odwrotnej polaryzacji.
 4. Przycisk ASSIGN5/przycisk IRIS PUSH AUTO
 5. (znak N)
  • Dotknij smartfon z funkcją NFC, aby określić lub nawiązać połączenie z kamerą.
  • Near Field Communication (NFC) to międzynarodowy standard określający technologię komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu.
 6. Czujnik pilota zdalnego sterowania
 7. Lampka nagrywania
  Miga, gdy akumulator jest prawie rozładowany lub na karcie pamięci kończy się miejsce.
 8. Emiter światła NIGHTSHOT
 9. Złącze USB Multi/Micro Gniazdo
  VIDEO OUT
 10. Gniazdo MIC (PLUG IN POWER)
 11. Dźwignia regulacji zbliżenia
 12. Zacisk kabla
  • Przeznaczony tylko do mocowania kabla HDMI. Nie można do niego dołączać innych przewodów ani pasków, np. paska naramiennego.
 13. Zaczep paska naramiennego