Nagrywanie dźwięku za pomocą mikrofonu zgodnego ze Stopką multiinterfejsową (sprzedawany oddzielnie)

Za pomocą mikrofonu zgodnego ze Stopką multiinterfejsową można nagrywać dźwięk stereo.

A: Przycisk MENU

B: Przycisk ////SET

C: Stopka multiinterfejsowa

  1. Podłącz mikrofon zgodny ze Stopką multiinterfejsową (sprzedawany oddzielnie) do Stopki multiinterfejsowej.
    • Szczegółowe informacje na temat połączenia można znaleźć w instrukcji mikrofonu zgodnego ze Stopką multiinterfejsową.
  2. Naciśnij przycisk MENU.
  3. Wybierz ustawienia (USTAW. AUDIO) - [WYBÓR MIKROFONU] - [MI SHOE MIC] za pomocą przycisku ////SET.

Wskazówka

  • Poziom zapisu dźwięku jest regulowany automatycznie. Nie można ręcznie regulować poziomu zapisu dźwięku podczas używania mikrofonu zgodnego ze Stopką multiinterfejsową.