Informacje o znakach towarowych

 • Handycam i są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
 • Logo AVCHD i AVCHD są znakami towarowymi firmy Sony Corporation i Panasonic Corporation.
 • XAVC S i są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
 • Logo PlayMemories Home, PlayMemories Home, PlayMemories Online, PlayMemories Online, PlayMemories Mobile i PlayMemories Mobile są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
 • Memory Stick, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , MagicGate, , MagicGate Memory Stick i MagicGate Memory Stick Duo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
 • InfoLITHIUM jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
 • BRAVIA jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
 • Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ są znakami towarowymi firmy Blu-ray Disc Association.
 • Dolby i symbol double-D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
 • Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • Microsoft, Windows i DirectX są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
 • Mac i Mac OS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • iPhone i iPad są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc..
 • Wi-Fi, logo Wi-Fi i Wi-Fi PROTECTED SET-UP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
 • Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • QR Code to zastrzeżony znak towarowy firmy DENSO WAVE INCORPORATED.
 • Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.
 • Facebook i logo „f” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Facebook, Inc.
 • Twitter i logo Twitter są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Twitter, Inc.
 • YouTube i logo YouTube to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Google Inc.
 • Wszystkie inne nazwy produktów przytoczone w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Ponadto znaki ™ i ® nie występują w niniejszym Przewodniku pomocniczym.