Przy użyciu przewodu HDMI

  • Należy używać dostarczonego kabla HDMI, kabla HDMI z logo HDMI lub kabla Sony HDMI.
  • Obrazy chronione prawami autorskimi nie będą wysyłane z gniazda HDMI OUT tej kamery.
  • W tej konfiguracji niektóre urządzenia mogą działać nieprawidłowo (np. brak dźwięku lub obrazu).
  • Nie należy łączyć złącza HDMI OUT kamery ze złączem HDMI OUT urządzenia zewnętrznego, ponieważ może dojść do uszkodzenia.
  • Interfejs HDMI (High Definition Multimedia Interface) umożliwia wysyłanie zarówno sygnałów wideo, jak i sygnałów audio. Złącze HDMI OUT zapewnia bardzo dobrą jakość obrazu i umożliwia przesyłanie dźwięku cyfrowego.
  • Kamera nie jest zgodna z funkcją BRAVIA Sync.