CZAS PRZESYŁ. AUDIO

W przypadku nagrywania można ustawić czas nagrywania dźwięku.

  1. Przycisk MENU - (USTAW. AUDIO) - [CZAS PRZESYŁ. AUDIO].

Opis elementów menu

NA ŻYWO:

Podczas nagrywania wysyła sygnał dźwiękowy bez opóźnienia.


SYNCHRONIZACJA DŹW.:

Podczas nagrywania wysyła sygnał dźwiękowy zsynchronizowany z filmem.

Uwaga

  • Wybierz opcję [SYNCHRONIZACJA DŹW.] podczas nagrywania na urządzeniu zewnętrznym z użyciem złącza HDMI.