PRZES. AE

Ekspozycję można dostosować do preferencji użytkownika.

  1. Przycisk MENU - (USTAW KAMERĘ) - [PRZES. AE] ‒ wybierz właściwą opcję.

Opis elementów menu

WŁ/WYŁ:

Włącza lub wyłącza funkcję PRZES. AE.

  • WŁĄCZ: Wyświetlana jest wybrana wartość (np. -2,0EV).
  • WYŁĄCZ: Funkcja Przesunięcie AE nie jest używana.


POZIOM:

Za pomocą przycisków ////SET dostosuj ekspozycję.

  • -2,0EV - 0EV - +2,0EV: Ciemny - standardowy - jasny

Uwaga

  • Ta funkcja nie działa w pełni podczas ręcznego dostosowywania przysłony, szybkości migawki i wzmocnienia.

Wskazówka

  • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.
  • Ustawienie można zmienić bezpośrednio na ekranie czuwania podczas nagrywania za pomocą przycisków ////SET (menu Direct).