PRĘDKOŚĆ AF

Podczas nagrywania filmów można określić szybkość działania automatycznej regulacji ostrości.

  1. Przycisk MENU - (USTAW KAMERĘ) - [PRĘDKOŚĆ AF].

Opis elementów menu

1[MAŁA] - 7[DUŻA]:

Ustawia szybkość automatycznej regulacji ostrości.
Po wybraniu opcji powolnej redukowany jest nadmierny ruch mechanizmu sterowania ostrością. Ostrość jest przełączana płynnie, gdy obiekt, na którym jest ustawiona ostrość, ulega zmianie, co pozwala na nagrywanie imponujących ujęć. Ta opcja jest użyteczna podczas nagrywania scen z ciągłym ruchem lub gdy obiekt nie porusza się często.
Wybranie opcji dużej szybkość napędu AF pozwala na śledzenie szybko poruszających się obiektów. Ta opcja jest odpowiednia do nagrywania np. wydarzeń sportowych. Wyższa wartość oznacza szybsze działanie napędu AF.

Uwaga

  • To ustawienie jest niedostępne w poniższych sytuacjach.
    • Gdy dla opcji [NIGHTSHOT] jest wybrane ustawienie [WŁĄCZ].
    • Gdy dla opcji [FORMAT PLIKU] jest wybrane ustawienie [XAVC S HD] i gdy dla opcji [FORMAT NAGR.] jest wybrane ustawienie 120p/100p.
    • Gdy ustawienie [DUŻA L. KLATEK NA SEK.] jest wybrane w sekcji [S&Q MOTION].
  • Funkcja automatycznej regulacji ostrości jest niedostępna podczas nagrywania w trybie Super Slow Motion.

Wskazówka

  • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.