TRYB FOTOGRAF.

Można wybrać tryb rejestrowania filmowy lub fotograficzny.

Ikona wybranego trybu rejestrowania jest wyświetlana na monitorze LCD.

  • : Tryb filmowy
  • : Tryb fotograficzny

  1. Przycisk MENU - (USTAW. NAG. /WYJŚCIA) - [/TRYB FOTOGRAF.].

Opis elementów menu

FILM:

Nagrywanie filmów.


ZDJĘCIE:

Fotografowanie.

Wskazówka

  • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.