JASNOŚĆ LCD

Istnieje możliwość regulacji jasności monitora LCD. Zmiany jasności monitora LCD nie wpływają na jasność nagrywanych obrazów.

  1. Przycisk MENU - (USTAW. WYŚW.) - [JASNOŚĆ LCD].

Opis elementów menu

NORMALNY:

Wyświetlanie z zastosowaniem normalnej jasności.


JASNY:

Wyświetlanie z zastosowaniem wysokiej jasności.