Informacje o użytkowaniu i konserwacji

Nagrywanie

 • Przed rozpoczęciem nagrywania należy sprawdzić działanie tej funkcji, aby upewnić się, że obraz i dźwięk zostaną nagrane bez problemów.
 • Nie jest przewidziana żadna rekompensata za wadliwe nagrania, nawet jeśli przyczyną problemów z nagrywaniem lub odtwarzaniem jest uszkodzenie kamery, karty pamięci itp.
 • Telewizyjne systemy kodowania kolorów różnią się w zależności od kraju/regionu. Do wyświetlania nagrań na ekranie telewizora niezbędny jest telewizor obsługujący dany format sygnału nadawany przez kamerę.
 • Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo i inne materiały mogą być chronione prawami autorskimi. Nagrywanie takich materiałów bez upoważnienia może stanowić naruszenie praw autorskich.

Monitor LCD

 • Monitor LCD został wykonany w wyjątkowo precyzyjnej technologii, dzięki której efektywnie można wykorzystać ponad 99,99% pikseli. Na monitorze LCD mogą jednak pojawiać się małe czarne i/lub jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie lub zielone). Punkty te są typowym zjawiskiem w procesie produkcji i nie mają żadnego wpływu na jakość nagrywanego obrazu.

  A: Białe, czerwone, niebieskie lub zielone punkty

  B: Czarne punkty

Informacje dotyczące niniejszego Przewodnika pomocniczego, ilustracji oraz elementów wyświetlanych na ekranie

 • Przykładowe zrzuty ekranów w niniejszym Przewodniku pomocniczym mają charakter poglądowy i zostały uzyskane za pomocą aparatu cyfrowego. Z tego względu ich wygląd może odbiegać od rzeczywistych obrazów i wskaźników wyświetlanych na monitorze kamery. Ilustracje przedstawiające kamerę i wskaźniki na jej ekranie zostały celowo powiększone lub uproszczone, aby ułatwić zrozumienie.
 • Konstrukcja oraz dane techniczne niniejszej kamery i akcesoriów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
 • W niniejszym Przewodniku pomocniczym nagrane płyty DVD z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD) są określane jako płyty AVCHD.

Użytkowanie i miejsce przechowywania

 • Kamera nie jest pyłoszczelna, kroploszczelna ani wodoszczelna.
 • Kamery nie należy trzymać za osłony gniazd ani za następujące elementy.

  A: Osłona obiektywu

  B: Monitor LCD

  C: Wizjer

 • Nie należy kierować kamery w stronę słońca. Może to doprowadzić do uszkodzenia kamery. Słońce można filmować wyłącznie w warunkach słabego oświetlenia, na przykład o zmierzchu.
 • Kamery ani akcesoriów nie należy używać ani przechowywać w następujących lokalizacjach:
  • W miejscach o nadmiernie wysokiej lub niskiej temperaturze lub o dużej wilgotności.
   Nigdy nie należy pozostawiać ich w miejscach o temperaturze przekraczającej 60°C , np. w miejscach bezpośredniego działania promieni słonecznych, w pobliżu grzejników ani w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu.
   Mogą one ulec uszkodzeniu lub odkształceniu.
  • W miejscach, gdzie występują silne pola magnetyczne lub drgania mechaniczne.
   Grozi to uszkodzeniem kamery.
  • W sąsiedztwie silnych fal radiowych lub promieniowania.
   W takich warunkach kamera może nieprawidłowo rejestrować obraz.
  • W sąsiedztwie tunerów telewizyjnych lub radiowych.
   Mogą pojawić się zakłócenia.
  • Na piaszczystej plaży lub w innych zapylonych miejscach.
   Przedostanie się do kamery piasku lub pyłu może spowodować jej uszkodzenie. W niektórych przypadkach urządzenia nie można naprawić.
  • W pobliżu okien lub na wolnym powietrzu, gdzie monitor LCD, wizjer lub obiektyw mogą być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
   Uszkodzeniu mogą ulec elementy wewnątrz monitora LCD lub wizjera.

Jeżeli kamera nie będzie używana przez długi czas

 • Aby zachować optymalny stan kamery przez dłuższy czas, należy mniej więcej raz w miesiącu włączyć ją i uruchomić nagrywanie i odtwarzanie obrazów.
 • Akumulator należy przechowywać po uprzednim całkowitym rozładowaniu.

Informacje na temat temperatury kamery/akumulatora

 • W przypadku bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperatury kamery lub akumulatora mogą wystąpić problemy z nagrywaniem lub odtwarzaniem z uwagi na funkcje zabezpieczające kamery uruchamiane w takiej sytuacji. W takim przypadku na monitorze LCD lub wizjerze pojawi się komunikat.

Monitor LCD

 • Zbyt mocne naciskanie monitora LCD grozi nierównomiernym odtwarzaniem kolorów i innymi uszkodzeniami.
 • Jeżeli kamera pracuje w niskiej temperaturze, na monitorze LCD może pojawić się obraz szczątkowy. Nie świadczy to o usterce.
 • Podczas pracy kamery tylna część monitora LCD może się nagrzewać. Jest to normalne.

Stopka multiinterfejsowa

 • W przypadku korzystania z dedykowanego mikrofonu lub głośnika przenośnego, ich zasilanie jest włączane lub wyłączane wraz z zasilaniem kamery.
 • Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach obsługi dostarczonych z akcesoriami.
 • Aby podłączyć akcesorium, należy umieścić je w Stopce multiinterfejsowej, naciskając w dół i wsuwając do oporu. Aby odłączyć akcesorium, dociśnij je i wysuń.
 • Jeżeli do Stopki multiinterfejsowej podłączona jest zewnętrzna lampa błyskowa (sprzedawana oddzielnie), podczas nagrywania należy wyłączyć zasilanie tej lampy, aby wyeliminować szumy.
 • Podłączenie mikrofonu zewnętrznego (sprzedawany oddzielnie) powoduje wyłączenie mikrofonu wbudowanego.

Obiektyw ZEISS

 • Kamerę wyposażono w obiektyw marki ZEISS, który został zaprojektowany wspólnie przez firmy ZEISS w Niemczech i Sony Corporation tak, aby zapewnić doskonałą jakość rejestrowanego obrazu. Zastosowano w nim system pomiarowy MTF(*), przeznaczony dla kamer wideo. Zapewnia wysoką jakość, charakterystyczną dla obiektywów firmy ZEISS.
 • Dodatkowo obiektyw kamery jest pokryty specjalną powłoką antyodblaskową T* umożliwiającą wierne odtwarzanie kolorów.

*MTF= Modulation Transfer Function (funkcja przenoszenia modulacji). Wartość liczbowa wskazuje ilość światła docierającą od filmowanego obiektu do obiektywu.

Fabrycznie zamontowany akumulator

 • Niniejsza kamera jest wyposażona w zamontowany fabrycznie akumulator, który umożliwia zachowanie daty, godziny i innych ustawień, nawet gdy monitor LCD jest zamknięty. Zamontowany fabrycznie akumulator będzie ładowany, gdy kamera zostanie podłączona do ściennego gniazdka elektrycznego za pomocą zasilacza sieciowego lub po włożeniu akumulatora. Całkowite rozładowanie akumulatora nastąpi po upływie około 2 miesięcy nieużywania kamery. Przed przystąpieniem do użytkowania kamery należy naładować zamontowany fabrycznie akumulator. Nawet gdy zainstalowany fabrycznie akumulator nie jest naładowany, kamera będzie nadal działać prawidłowo (za wyjątkiem funkcji rejestrowania daty).
  Sposób ładowania zamontowanego fabrycznie akumulatora
  Kamerę z zamkniętym monitorem LCD należy podłączyć do ściennego gniazdka elektrycznego za pomocą zawartego w zestawie zasilacza sieciowego na ponad 24 godziny lub zamontować w pełni naładowany akumulator.