WYŚW. DANE KAMERY

Można ustawić wyświetlanie informacji o przysłonie, ISO/wzmocnieniu i szybkości migawki.

  1. Przycisk MENU - (USTAW. WYŚW.) - [WYŚW. DANE KAMERY].

Opis elementów menu

WYŁĄCZ:

Nie wyświetla informacji o przysłonie, ISO/wzmocnieniu i szybkości migawki.


WŁĄCZ:

Stale wyświetla informacje o przysłonie, ISO/wzmocnieniu i szybkości migawki.

A: Wartość przysłony

B: Wartość wzmocnienia (lub wartość ISO)

C: Wartość szybkości migawki

Wskazówka

  • Te ustawienia są wyświetlane podczas ręcznej regulacji bez względu na ustawienie tej funkcji.
  • Symbol wskazuje, że ustawienia są określane automatycznie.
  • Symbol oznacza, że ekspozycja jest ustawiona trwale z powodu wybrania opcji [POMIAR PUNKTU] lub [POMIAR PUNKT./OSTR.].
  • Wyświetlana wartość różni się od ustawienia [DANE KAMERY] określonego dla opcji [KOD DANYCH].
  • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.