LANGUAGE

Istnieje możliwość wyboru języka, w którym wyświetlane są informacje i nazwy opcji menu na monitorze LCD.

  1. Przycisk MENU - (INNE) - [LANGUAGE].
    • Za pomocą przycisku ////SET wybierz język.