OBSZAR OSTROŚCI

Można zmienić obszar ostrości dla trybu automatycznej regulacji ostrości (tylko tryb filmowy). Tej funkcji należy używać, gdy układ lub zakres ruchu obiektu jest określony wcześniej lub ustawienie ostrości na obiekcie jest trudne.

A: Przycisk MENU

B: Monitor LCD

C: Przycisk ////SET

 1. Naciśnij przycisk MENU.
 2. Wybierz funkcje (USTAW KAMERĘ) - [OBSZAR OSTROŚCI] za pomocą przycisku ////SET.

Opis elementów menu

SZEROKI:

Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie zajmującym cały ekran.
Można wybrać obiekt, na którym będzie ustawiona ostrość, dotykając go po wyświetleniu ramek AF z wykrywaniem fazy.

 • Operacje dotykowe są dostępne wyłącznie, gdy dla opcji [AF Z PODĄŻANIEM] jest wybrane ustawienie [WYŁĄCZ].
 • Gdy dla opcji [WYKRYWANIE TWARZY] jest wybrane ustawienie [WŁĄCZ], obszar ostrości nie jest wyświetlany, a operacje dotykowe są wyłączone.

A: Ramki AF z wykrywaniem fazy
W obszarze białych ramek kamera próbuje ustawić ostrość. Po ustawieniu ostrości kolor ramki zmienia się na zielony.


STREFA:

Wybierz obszar, dotykając ekran wyboru obszaru, lub użyj przycisku ////SET. Ostrość zostanie ustawiona automatycznie w tym obszarze.
Strefa jest podzielona na 3 wiersze i 3 kolumny (9 obszarów).

A: Obszar ostrości
Wskazuje, gdzie działa automatyczna regulacja ostrości.

B: Ramki AF z wykrywaniem fazy
W obszarze białych ramek kamera próbuje ustawić ostrość. Po ustawieniu ostrości kolor ramki zmienia się na zielony.


CENTRALNY:

Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie pośrodku obrazu.

A: Ramka ostrości
Wskazuje obszar działania automatycznej regulacji ostrości.
Kolor ramki jest szary, gdy w kamerze następuje próba ustawienia ostrości na obiekcie, a zielony kolor ramki oznacza, że ostrość została ustawiona.


ELASTYCZ. PUNKTOWY:

Przenieś ramki ostrości do żądanego położenia, dotykając ekran wyboru obszaru lub korzystając z przycisku ////SET.
W ten sposób można ustawić ostrość na niewielkich obiektach w wąskim obszarze.

A: Ramka ostrości
Wskazuje, gdzie działa automatyczna regulacja ostrości.
Kolor ramki jest szary, gdy w kamerze następuje próba ustawienia ostrości na obiekcie, a kolor zielony ramki oznacza, że ostrość została ustawiona.

Uwaga

 • W następujących sytuacjach dla opcji [OBSZAR OSTROŚCI] wybrane jest trwale ustawienie [SZEROKI].
  • Podczas używania zoomu cyfrowego lub wyraźnego zoomu obrazu.
  • Ustawienie [INTELIGENTNA AUTO] lub [WYBÓR SCENY] jest wybrane dla opcji [UST. TRYB AUTOMATY.].
  • Ustawiono AF Z PODĄŻANIEM.
 • Ustawienie [OBSZAR OSTROŚCI] jest niedostępne podczas nagrywania w trybie Super Slow Motion.
 • Ustawienie [OBSZAR OSTROŚCI] jest niedostępne podczas używania zoomu innego niż optyczny, a ramki obszaru ostrości są wyświetlane jako linie kropkowane.

Wskazówka

 • Można wybrać szybkość ustawiania ostrości dla trybu automatycznej regulacji ostrości podczas nagrywania filmów.
 • Można wybrać czułość śledzenia AF dla trybu automatycznej regulacji ostrości podczas nagrywania filmów.
 • Funkcję [OBSZAR OSTROŚCI] można przypisać do przycisku ASSIGN.
 • Gdy funkcja [POZYCJA OSTROŚCI] jest przypisana do przycisku ASSIGN, a dla opcji [OBSZAR OSTROŚCI] jest wybrane ustawienie [ELASTYCZ. PUNKTOWY] lub [STREFA], ekran wyboru obszaru można wyświetlić bezpośrednio, naciskając przycisk.
 • Można określić, czy wyświetlany jest obszar AF z wykrywaniem fazy czy ramki AF z wykrywaniem fazy.