Usuwanie wybranych filmów i zdjęć

Pamięć można zwolnić, usuwając filmy i zdjęcia z karty pamięci.

A: Przycisk MENU

B: Przycisk THUMBNAIL (odtwarzanie)

C: Przycisk ////SET

 1. Naciśnij przycisk THUMBNAIL (odtwarzanie).
  • Wyświetlany jest ekran miniatur.
 2. Naciśnij przycisk MENU.
 3. Wybierz funkcję (EDYC) - [USUŃ] za pomocą przycisku ////SET.
 4. Dotknij filmy lub zdjęcia, które chcesz usunąć.
  • Wskaźnik jest wyświetlany przy wybranych miniaturach.

  • Przytrzymaj obraz, aby wyświetlić jego podgląd. Dotknij przycisk , aby wrócić do poprzedniego ekranu.
  • Jednocześnie można wybrać maksymalnie 100 obrazów.
  • Wskaźnik jest wyświetlany w prawym górnym rogu na miniaturze obrazów chronionych.
  • Na miniaturach obrazów chronionych nie pojawiają się znaczniki wyboru.
 5. Dotknij przycisk , a następnie wykonaj wyświetlane polecenia i dotknij przycisk .

Uwaga

 • Nie ma możliwości przywrócenia usuniętych obrazów.
 • Podczas tej operacji nie usuwaj akumulatora, nie odłączaj zasilacza sieciowego ani karty pamięci zawierającej filmy lub zdjęcia. Grozi to uszkodzeniem karty pamięci.
 • Nie można usunąć zabezpieczonych obrazów ani filmów. Aby usunąć takie filmy i obrazy, należy usunąć zabezpieczenie.
 • Ważne obrazy i filmy należy wcześniej zapisać na komputerze.

Wskazówka

 • Aby usunąć wszystkie dane zapisane na karcie pamięci i zwolnić całe miejsce, kartę pamięci należy sformatować.