INICJALIZUJ

Można przywrócić ustawienia domyślne wszystkich ustawień.

  1. Przycisk MENU - (INNE) - [INICJALIZUJ].
  2. Wybierz przycisk [OK].
    • Wszystkie ustawienia zostaną zresetowane, a kamera zostanie uruchomiona ponownie.
      Aby anulować resetowanie, wybierz przycisk [ANULUJ].

Uwaga

  • Ustawienia profilu obrazu nie są resetowane.