RAMKI AF Z WYKR. FAZY

Można określić wyświetlanie ramek AF z wykrywaniem fazy, wybierając opcje [SZEROKI] lub [STREFA] w sekcji [OBSZAR OSTROŚCI] podczas nagrywania filmów z zastosowaniem automatycznej regulacji ostrości.

  1. Przycisk MENU - (USTAW. WYŚW.) - [RAMKI AF Z WYKR. FAZY].

Opis elementów menu

WŁĄCZ:

Wyświetla ramki AF z wykrywaniem fazy.


WYŁĄCZ:

Nie wyświetla ramek AF z wykrywaniem fazy.

Uwaga

  • Po określeniu ostrości przez kamerę oświetlenie ramki ostrości jest oznaczane na zielono, jeśli dla opcji [OBSZAR OSTROŚCI] wybrano następujące ustawienia.
    • [CENTRALNY]
    • [ELASTYCZ. PUNKTOWY]
  • Ramki AF z wykrywaniem fazy nie są wyświetlane, gdy dla opcji [NAGRYW. DATY] jest wybrane ustawienie [WŁĄCZ].

Wskazówka

  • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.