Używanie smartfonu lub tabletu jako bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

Kamerę można obsługiwać przy użyciu smartfonu lub tabletu w charakterze bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

 1. Należy zainstalować oprogramowanie PlayMemories Mobile na smartfonie.
  • Jeżeli program PlayMemories Mobile jest już zainstalowany na smartfonie, należy go uaktualnić do najnowszej wersji.
 2. Na kamerze naciśnij przycisk MENU - wybierz (USTAWIENIE SIECI) - [STERUJ ZE SMARTFONU].
  • Na monitorze LCD kamery zostaną wyświetlone następujące informacje: QR Code, SSID, hasło i nazwa urządzenia. Teraz kamerę można już obsługiwać za pomocą smartfonu.

 3. Uruchom usługę PlayMemories Mobile, wybierz [Zeskanuj QR Code urządz. fotograf.] - [OK] - [OK], a następnie zeskanuj QR Code wyświetlany na monitorze LCD kamery za pomocą smartfonu lub tabletu.
  • Połącz się z kamerą za pomocą smartfonu.
  • Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat podłączania smartfonu, patrz „Temat pokrewny”.
 4. Steruj kamerą za pomocą smartfonu.

Uwaga

 • Filmy i zdjęcia są zapisywane na kamerze i nie są przechowywane na smartfonie.
 • Metody obsługi oraz wygląd ekranu aplikacji mogą ulec zmianie w przyszłych aktualizacjach bez uprzedzenia.
 • Nie ma gwarancji, że ta aplikacja będzie działać na wszystkich smartfonach i tabletach.

Wskazówka

 • Informacje na temat najnowszych obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie pobierania aplikacji PlayMemories Mobile.