TC FORMAT

Metodę rejestrowania kodu czasowego można wybrać, gdy dla opcji (INNE) - [WYB. 60i/50i] jest wybrane ustawienie [60i] (tylko tryb filmowy).
Po wybraniu opcji [50i] dla tej funkcji wybrane jest trwale ustawienie [NDF].

  1. Przycisk MENU - (USTAW. TC/UB) - [TC FORMAT].

Opis elementów menu

DF:

Nagrywa kod czasowy w pominiętej klatce.


NDF:

Nagrywa kod czasowy w niepominiętej klatce.

Informacje o pominiętych klatkach

Kod czasowy jest oparty na 30 klatkach na sekundę. Jednak podczas długotrwałego nagrywania powstają przerwy w rzeczywistym czasie nagrywania, ponieważ rzeczywista częstotliwość sygnału obrazu NTSC wynosi 29,97 klatek na sekundę. Pominięta klatka koryguje tę przerwę, aby zrównać kod czasowy i rzeczywisty czas.
W przypadku pominiętej klatki pierwsze 2 numery klatek są usuwane co minutę z wyjątkiem co dziesiątej minuty. Kod czasowy bez tej korekty nazywany jest niepominiętą klatką.

Uwaga

  • Dla tej opcji wybrane jest trwale ustawienie [NDF], gdy dla funkcji [FORMAT NAGR.] wybrane jest ustawienie, przy którym szybkość klatek wynosi 24p, nawet jeśli ustawienie [60i] jest wybrane w sekcji [WYB. 60i/50i].