PROFIL KAMERY

W profilu kamery na karcie pamięci można zapisać do 99 ustawień, które można w prosty sposób wywoływać.

Ponadto jeśli wymagana jest obsługa wielu kamer z tymi samymi ustawieniami, żądane ustawienia można wczytać do wszystkich kamer za pomocą karty pamięci.

  1. MENU - (INNE) - [PROFIL KAMERY] - wybierz kartę pamięci ([KARTA PAMIĘCI A] lub [KARTA PAMIĘCI B]).

Opis elementów menu

ZAŁADUJ:

Wczytuje profil kamery i wprowadza ustawienia.
Za pomocą przycisku ////SET wybierz profil kamery do wczytania i na ekranie potwierdzenia naciśnij przycisk [TAK].
Kamera zostanie zresetowana, a wczytany profil kamery zostanie zastosowany.


ZAPISZ:

Zapisuje profil kamery.
Wybierz opcję [NOWY PLIK] lub nazwę istniejącego profilu za pomocą przycisku ////SET, a na ekranie potwierdzenia naciśnij przycisk [TAK].


USUŃ:

Usuwa profil kamery.
Za pomocą przycisku ////SET wybierz profil kamery do usunięcia, a na ekranie potwierdzenia naciśnij przycisk [TAK].

Uwaga

  • Profil kamery może nie być wyświetlany poprawnie, jeśli jego nazwa została zmieniona na komputerze lub podczas jego tworzenia odłączono zasilanie kamery.
  • Zapisane profile kamery są usuwane również podczas formatowania kart pamięci.
  • Nie można wczytać profilu kamery zapisanego w kamerze, której nazwa modelu jest inna, lub edytowanego na komputerze.

Wskazówka

  • Zapisać można wartości ustawień, menu, profile obrazu, przyciski itd. Wartości tych ustawień można zachować w profilu kamery.
  • Po wybraniu opcji [NOWY PLIK] i pozycji [ZAPISZ] profil kamery zostanie zapisany pod nazwą [01] (przy pierwszym zapisie).
  • Jeśli podczas zapisywania profilu kamery zostanie wybrany istniejący profil kamery, bieżące wartości ustawień zostaną zastąpione.
  • Zapisanych ustawień nie można edytować na komputerze.