UB PRESET

Można ustawić rejestrowanie bitu użytkownika jako danych czasowych powiązanych z filmem (tylko tryb filmowy).

  1. Przycisk MENU - (USTAW. TC/UB) - [UB PRESET].

Opis elementów menu

USTAW:

Wprowadź bit użytkownika za pomocą przycisku ////SET, a następnie naciśnij przycisk [OK].

Ustawia bit użytkownika w zakresie 00 00 00 00 - FF FF FF FF.
Aby wrócić do poprzedniego ekranu bez wybierania ustawienia, naciśnij przycisk [ANULUJ].


ZERUJ:

Resetuje bit użytkownika (00 00 00 00).