HISTOGRAM

Można włączyć wyświetlanie histogramu, na którym widać poziom dystrybucji na obrazie.

  1. Przycisk MENU - (USTAW. WYŚW.) - [HISTOGRAM].

Opis elementów menu

WYŁĄCZ:

Histogram nie jest wyświetlany.


WŁĄCZ:

Histogram jest wyświetlany.
W położeniu 100% wyświetlana jest linia, a kolor tła strefy nad linią ulega zmianie.

A: Histogram


WŁĄCZ[PUNKT ZEBRA]:

Pokazuje punkt, gdzie na histogramie występuje wzór zebry.
Linia jest wyświetlana po wybraniu ustawienia jasności [ZEBRA].

Wskazówka

  • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.