EKRAN ZOOMU

Można ustawić wyświetlanie pozycji zoomu.

  1. Przycisk MENU - (USTAW. WYŚW.) - [EKRAN ZOOMU].

Opis elementów menu

PASEK:

Wyświetla pasek określający pozycję zoomu.


LICZBA:

Wyświetla liczbę określającą pozycję zoomu.