USTAW ZEGAR

Można ustawić datę i godzinę.

  1. Przycisk MENU - (INNE) - [USTAW ZEGAR] ‒ wybierz właściwą opcję.

Opis elementów menu

USTAW STREFĘ:

Określa położenie używania kamery.
Można skorygować różnicę czasu bez zatrzymywania zegara. Podczas używania kamery zagranicą można dostosować zegar do czasu lokalnego.


CZAS LETNI :

Umożliwia ustawienie czasu letniego.

  • WYŁĄCZ: Nie ustawia czasu letniego.
  • WŁĄCZ: Ustawia czas letni.

    Wybierz opcję [WŁĄCZ], aby zmienić czas o 1 godzinę do przodu.


DATA:

Ustawia datę i godzinę.
Za pomocą przycisku ////SET wprowadź datę i godzinę.