Przewidywany czas nagrywania dla każdego z akumulatorów

Przybliżony czas nagrywania dla każdego z akumulatorów podano poniżej.

NP-FV70A (w zestawie):
190 min
205 min
NP-FV100A (sprzedawane oddzielnie):
345 min
365 min

Dłuższy czas:
Gdy monitor LCD jest otwarty.
Krótszy czas:
Podczas używania wizjera, gdy monitor LCD jest zamknięty.

Wskazówka

  • Czas każdego nagrania jest mierzony przy wybranych opcjach domyślnych dla następujących ustawień.
    • [FORMAT PLIKU]: [XAVC S 4K]
    • [FORMAT NAGR.]: [2160/30p 60Mbps] (60i) lub [2160/25p 60Mbps] (50i)
    • [TRYB NAGRYW. PROXY]: [WYŁĄCZ]
  • Czasy mierzone podczas korzystania z kamery w temperaturze 25°C . Zalecana temperatura wynosi 10˚C do 30˚C .
  • Czasy nagrywania i odtwarzania będą krótsze, jeżeli warunki, w których korzystasz z kamery, będą poza podanym zakresem (np. praca w niskich temperaturach).