Nagrywanie z użyciem jakości obrazu określonej wcześniej (PICTURE PROFILE)

Można zmienić ustawienie kolorowania lub gradacji nagrywanych obrazów.

Opcje można dostosować do pory dnia, pogody lub własnych preferencji. Podłącz kamerę do telewizora lub monitora i dostosuj jakość obrazu, obserwując obraz na telewizorze lub monitorze.

Ustawienia jakości obrazu dla różnych warunków nagrywania są przechowywane w opcjach od do (profil obrazu 1 do profilu obrazu 10) jako ustawienia domyślne. Można wybrać dany profil obrazu i nagrywać z użyciem ustawień określonych dla danego profilu.

A: Przycisk MENU

B: Przycisk PICTURE PROFILE (domyślnie przypisany do przycisku ASSIGN3)

C: Przycisk ////SET

 1. W trybie gotowości naciśnij przycisk PICTURE PROFILE.
 2. Za pomocą przycisku ////SET wybierz numer profilu obrazu.
  • Dostępne są kolejno poniższe profile obrazu.

   WYŁĄCZ:

   Nie używaj profilu obrazu.

   PP1:

   Przykładowe ustawienie tonacji kolorów przy opcji gamma [STANDARDOWE]

   PP2:

   Przykładowe ustawienie tonacji kolorów podobne do filmów rejestrowanych kamerą z wymiennym obiektywem przy opcji gamma [STILL]

   PP3:

   Przykładowe ustawienie neutralnej tonacji kolorów przy opcji gamma [ITU709]

   PP4:

   Przykładowe ustawienie tonacji kolorów przy trybie kolorów [MATRYCA ITU709]

   PP5:

   Przykładowe ustawienie tonacji kolorów przy opcji gamma [CINE1]

   PP6:

   Przykładowe ustawienie tonacji kolorów przy opcji gamma [CINE2]

   PP7:

   Zalecane ustawienie podczas nagrywania przy opcji gamma [S-LOG2] i z użyciem trybu kolorów [S-GAMUT]

   PP8:

   Zalecane ustawienie podczas nagrywania przy opcji gamma [S-LOG3] i z użyciem trybu kolorów [S-GAMUT3.CINE]

   PP9:

   Zalecane ustawienie podczas nagrywania przy opcji gamma [S-LOG3] i z użyciem trybu kolorów [S-GAMUT3]

   PP10:

   Przykładowe ustawienia do nagrywania filmów HDR przy opcji gamma [HLG2]

 3. Wybierz funkcję [OK] za pomocą przycisku ////SET.
  • Filmy można nagrywać z użyciem wybranego ustawienia profilu obrazu.

Anulowanie nagrywania z użyciem profilu obrazu

W kroku 2. wybierz opcję [WYŁĄCZ].

Nagrywanie filmów HDR

Za pomocą kamery można nagrywać filmy HDR. W tym celu należy wybrać opcję gamma HLG, HLG1, HLG2 lub HLG3 w sekcji PICTURE PROFILE.
Przykładowe ustawienie nagrywania HDR jest zapisane w profilu PP10 w sekcji PICTURE PROFILE. Film HDR cechujący się bardzo szerokim spektrum jasności można odtwarzać na telewizorach obsługujących tryb Hybrid Log-Gamma (HLG).
W ten sposób można nagrywać obrazy z wytłumionymi cieniami i wyrazistymi rozjaśnieniami, których reprodukcja w przeszłości była niemożliwa.
HLG to system telewizorów obsługujących wysoki zakres dynamiki zdefiniowany w rekomendacji normy międzynarodowej ITU-R BT.2100.

Uwaga

 • Aby odtwarzać obrazy HDR na telewizorze, podłącz kamerę do zgodnego telewizora HDR (HLG) marki Sony za pomocą kabla USB.
  Po podłączeniu telewizora za pomocą kabla HDMI należy ręcznie zmienić ustawienie jakości obrazu telewizora, aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie obrazów. W telewizorze należy wprowadzić następujące ustawienia jakości.
  • Gamma: ustawienie zgodne z HLG
  • Tryb koloru: ustawienie zgodne z BT.2020 lub 709