Wskaźniki ostrzegawcze

Jeżeli na monitorze LCD pojawią się komunikaty ostrzegawcze, postępuj zgodnie z podanymi wskazówkami.

Błąd danych.

 • Ten komunikat może wystąpić, gdy kamera będzie narażona na wstrząsy.
 • Mogą pojawić się problemy z odtwarzaniem filmów nagranych na innych urządzeniach.

W pliku bazy danych obrazu wykryto niezgodności. Chcesz naprawić plik bazy danych obrazu?

 • Nie można nagrywać ani odtwarzać filmów z powodu uszkodzenia pliku zarządzania obrazami. Wybierz opcję , aby nagrywać lub odtwarzać filmy HD.

Przepełnienie buforu. Zapis na nośnik nie został zakończony na czas.

 • Operacje nagrywania i kasowania były wykonywane wielokrotnie lub używana karta pamięci została sformatowana z poziomu innego urządzenia. Wykonać kopię zapasową danych na innym urządzeniu (np. na komputerze), po czym sformatować kartę pamięci z poziomu kamery.
 • Rozmiar włożonej karty pamięci jest niewystarczający do skopiowania filmu lub filmów. Użyć zalecanej karty pamięci.

Odzyskiwanie danych. Proszę czekać.

 • Jeśli zapis danych na karcie pamięci kamery nie powiedzie się, nastąpi automatyczna próba odzyskania danych.

Nie można odzyskać danych.

 • Wystąpił błąd zapisu danych na karcie pamięci. Podjęto próbę ich odzyskania, lecz zakończyła się ona niepowodzeniem. Nie można zapisać ani edytować danych na karcie pamięci z poziomu kamery.

Włóż ponownie kartę pamięci.

 • Kilkakrotnie wyjmij i ponownie włóż kartę pamięci. Jeśli wskaźnik nadal miga po ponownym włożeniu, być może karta pamięci jest uszkodzona. Spróbować użyć innej karty pamięci.

Nie można rozpoznać karty pamięci. Proszę sformatować i użyć ponownie.

 • Sformatować kartę pamięci. Należy zwrócić uwagę, że sformatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie wszystkich zarejestrowanych filmów i zdjęć.

Osiągnięto maksymalną liczbę folderów ze zdjęciami. Nie można robić zdjęć.

 • Nie można utworzyć folderów o wartości przekraczającej 999MSDCF. Nie można tworzyć folderów ani usuwać utworzonych folderów z poziomu kamery.
 • Sformatować kartę pamięci lub usunąć foldery z poziomu komputera.

Dla tej karty pamięci nagrywanie i odtwarzanie filmów może być niemożliwe.

Dla tej karty pamięci prawidłowe nagrywanie i odtwarzanie zdjęć może być niemożliwe.

 • Używać karty pamięci zalecanej w przypadku opisywanej kamery.

Nie wyjmuj karty pamięci podczas zapisu. Dane mogą być uszkodzone.

 • Włożyć ponownie kartę pamięci.

Inne

Wybrano już maksymalną liczbę obrazów.

 • Maksymalnie można wybrać 100 obrazów jednocześnie przy operacjach:
  • Usuwanie filmów i zdjęć
  • Zabezpieczanie filmów i zdjęć lub anulowanie ochrony

Plik chroniony. Nie można usunąć.

 • Podjęto próbę usunięcia zabezpieczonych danych. Anulować ochronę danych.