UST. ŚLEDZ. AF OBIEKTU

Można określić zakres automatycznej regulacji ostrości, aby śledzić obiekt lub określić czułość automatycznej regulacji ostrości, aby umożliwić przełączanie między obiektami podczas nagrywania filmu.

 1. Przycisk MENU - (USTAW KAMERĘ) - [UST. ŚLEDZ. AF OBIEKTU] ‒ wybierz właściwą opcję.

Opis elementów menu

ZAKRES ŚLEDZENIA AF:

Ustawia obszar śledzenia AF dla obiektu w kierunku głębi.

 • 1[WĄSKI] do 5[SZEROKI]: Wybierz ustawienie szerokie podczas nagrywania obiektu o dużym zakresie ruchu w kierunku głębi. Wybierz ustawienie wąskie podczas nagrywania obiektu o niewielkim zakresie ruchu.

  Po wybraniu opcji szerokiej ostrość można ustawiać na obiektach, których odległość od kamery kolejno się zmienia. Wyższa wartość oznacza szybsze ustawianie ostrości na kolejnych obiektach.
  Po wybraniu ustawienia wąskiego można wybierać żądany obiekt, pod warunkiem że kolejny obiekt krzyżuje się z żądanym obiektem. Ta opcja jest przydatna do zachowania ostrości na żądanym obiekcie.


CZUŁ. PRZE. OBIEKTU AF:

Określa czas przełączania, aby ustawiać ostrość na innym obiekcie, gdy dany obiekt zostaje przełączony lub nie jest śledzony, ponieważ obiekt wychodzi poza obszar ostrości.

 • 1[ZABLOKOWANA] - 5[WYSOKA]: Wybierz ustawienie zablokowane podczas nagrywania jednego obiektu. Wybierz ustawienie responsywne podczas nagrywania wielu obiektów.
  Po wybraniu ustawienia responsywnego ostrość można ustawiać na kolejnych przełączanych obiektach. Wyższa wartość ustawienia oznacza szybsze przełączanie obiektów.
  Po wybraniu ustawienia zablokowanego można zachować ostrość na żądanym obiekcie, ponieważ funkcja śledzenia nie reaguje szybko, nawet jeśli obiekt wychodzi poza obszar ostrości. Ta opcja jest przydatna do zachowania ostrości na żądanym obiekcie.

Przykładowe ustawienie funkcji ZAKRES ŚLEDZENIA AF/CZUŁ. PRZE. OBIEKTU AF

 • Pociągi/wyścigi:
  Gdy użytkownik chce śledzić obiekty poruszające się szybko i jednostajnie, a przed nimi nic nie ma.
  ZAKRES ŚLEDZENIA AF: 4 / CZUŁ. PRZE. OBIEKTU AF: 5
 • Sport/dzikie zwierzęta:
  Gdy użytkownik chce śledzić obiekty poruszające się szybko i nieregularnie.
  ZAKRES ŚLEDZENIA AF: 4/ CZUŁ. PRZE. OBIEKTU AF: 2
 • Krajobraz/makro:
  Gdy użytkownik chce ustawić ostrość na obiekcie bez opóźnień, który nie cechuje się dużą ilością ruchu, ale scena ulega zmianom.
  ZAKRES ŚLEDZENIA AF: 1/ CZUŁ. PRZE. OBIEKTU AF: 5
 • Impreza/festiwal:
  Gdy użytkownik chce śledzić żądany obiekt poruszający się w umiarkowanym zakresie lub gdy scena zawiera osoby, które nie stanowią jej głównego przedmiotu.
  ZAKRES ŚLEDZENIA AF: 1/ CZUŁ. PRZE. OBIEKTU AF: 1

Uwaga

 • To ustawienie jest niedostępne w poniższych sytuacjach.
  • Gdy dla opcji [NIGHTSHOT] jest wybrane ustawienie [WŁĄCZ].
  • Gdy dla opcji [FORMAT PLIKU] jest wybrane ustawienie [XAVC S HD] i gdy dla opcji [FORMAT NAGR.] jest wybrane ustawienie 120p/100p.
  • Gdy ustawienie [DUŻA L. KLATEK NA SEK.] jest wybrane w sekcji [S&Q MOTION].
 • Funkcja automatycznej regulacji ostrości jest niedostępna podczas nagrywania w trybie Super Slow Motion.

Wskazówka

 • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.