Tworzenie płyty za pomocą nagrywarki

Obrazy z kamery można skopiować na płytę lub kasetę wideo. Podłącz kamerę do nagrywarki płyt za pomocą kabla AV (sprzedawany oddzielnie).

Uwaga

 • Podłącz zasilacz sieciowy kamery, a następnie do gniazdka elektrycznego .
 • Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z podłączonym urządzeniem.
 1. Włóż nośnik zapisu do urządzenia nagrywającego (nagrywarki płyt itp.).
  • Jeżeli urządzenie nagrywające jest wyposażone w przełącznik wyboru sygnału wejściowego, należy ustawić go w odpowiedniej pozycji.
 2. Podłącz kamerę do urządzenia nagrywającego za pomocą kabla AV (sprzedawany oddzielnie).
  • Połącz kamerę z gniazdami wejściowymi urządzenia nagrywającego.

  A: Kabel AV (sprzedawany oddzielnie)

 3. Uruchom odtwarzanie z poziomu kamery i nagrywanie z poziomu urządzenia nagrywającego.
 4. Po zakończeniu kopiowania zatrzymaj urządzenie nagrywające, a następnie kamerę.

Uwaga

 • Ustaw współczynnik proporcji zgodnie z urządzeniem wyświetlającym (np. telewizorem), naciskając przycisk MENU - wybierz (USTAW. NAG. /WYJŚCIA) - [WYJ. WIDEO] - [TYP KONWER. W DÓŁ].
 • Obrazów nie można przesyłać do nagrywarek podłączonych za pomocą przewodu HDMI.
 • Ze względu na fakt, że kopiowanie odbywa się za pośrednictwem analogowej transmisji danych, jakość obrazu może ulec pogorszeniu.
 • Obrazy zostaną skopiowane w standardowej jakości.
 • W przypadku urządzenia monofonicznego żółty wtyk kabla AV (sprzedawany oddzielnie) należy podłączyć do gniazda wejściowego wideo, a biały (kanał lewy) lub czerwony (kanał prawy) wtyk do gniazda wejściowego audio tego urządzenia.

Wskazówka

 • Aby nie wyświetlać licznika na wyświetlaczu podłączonego urządzenia, naciśnij przycisk MENU - wybierz (USTAW. WYŚW.) - [WYJŚCIE WYŚWIETL.] - [PANEL LCD].
 • Aby skopiować datę i godzinę lub informacje o rejestrowaniu, naciśnij przycisk ASSIGN, do którego jest przypisana funkcja KOD DANYCH, i wprowadź żądane ustawienie. Następnie naciśnij przycisk MENU - wybierz (USTAW. WYŚW.) - [WYJŚCIE WYŚWIETL.] - [WSZ. WYJŚCIA].