TRYB SAMOLOTOWY

Funkcje związane z siecią Wi-Fi można czasowo wyłączyć, np. wchodząc na pokład samolotu.

  1. Przycisk MENU - (USTAWIENIE SIECI) - [TRYB SAMOLOTOWY].

Opis elementów menu

WYŁĄCZ:

Wyłącza tryb offline.


WŁĄCZ:

Włącza tryb offline.