Ręczna regulacja ostrości

Istnieje możliwość ręcznej regulacji ostrości.

A: Pierścień ręczny obiektywu

B: Przełącznik ZOOM/FOCUS

C: Przycisk AF/MF

 1. Podczas nagrywania lub w trybie gotowości naciśnij przycisk AF/MF, aby wybrać ręczną regulację ostrości.
  • Wyświetlana jest ikona .
 2. Na przełączniku ZOOM/FOCUS wybierz opcję FOCUS i przekręć pierścień ręczny obiektywu.
  • FOCUS: Ustawia ostrość ręcznie za pomocą pierścienia ręcznego obiektywu.
  • ZOOM: Ustawia zoom ręcznie za pomocą pierścienia ręcznego obiektywu. Wskaźnik
   zmienia się na , gdy nie można ustawić ostrości dalej, lub zmienia się na , gdy nie można ustawić ostrości bliżej.

Wskazówka

 • To ustawienie można zmienić bezpośrednio na ekranie czuwania podczas rejestrowania za pomocą przycisków ////SET (menu Direct).