Ustawianie ostrości poprzez powiększanie obrazu (FOCUS MAGNIFIER)

Obszar wybrany na monitorze LCD jest powiększany i wyświetlany. Ta funkcja jest użyteczna w celu sprawdzenia, czy obiekt jest ostry.

A: Przycisk FOCUS MAGNIFIER (domyślnie przypisany do przycisku ASSIGN4)

B: Przycisk ////SET

 1. Naciśnij przycisk FOCUS MAGNIFIER.
  • Powiększany jest środek ekranu.
  • Ustawienie zmienia się po każdym naciśnięciu przycisku.

   A: Powiększony obszar wyświetlania

   Powiększony obszar wyświetlania można dostosować za pomocą przycisku ///. Naciśnij przycisk SET, aby ustawić powiększony obszar wyświetlania ponownie na środku.

Uwaga

 • Obraz jest wyświetlany w powiększeniu na monitorze LCD, jednak obraz rejestrowany nie jest powiększony.

Wskazówka

 • Współczynnik powiększenia można zmienić za pomocą funkcji [WSPÓŁ. POWIĘKSZENIA].