OBSZ. AF WYKR. FAZY

Można określić, czy podczas używania funkcji automatycznej regulacji ostrości wyświetlać obszar AF z wykrywaniem fazy.

  1. Przycisk MENU - (USTAW. WYŚW.) - [OBSZ. AF WYKR. FAZY].

Opis elementów menu

WŁĄCZ:

Wyświetla obszar AF z wykrywaniem fazy.


A: Obszar AF z wykrywaniem fazy


WYŁĄCZ:

Nie wyświetla obszaru AF z wykrywaniem fazy.

Uwaga

  • Obszar AF z wykrywaniem fazy nie jest wyświetlany, gdy funkcja AF z wykrywaniem fazy nie jest włączona.