WYŚWIETL. MIGAWKI

Można wybrać wyświetlanie szybkości migawki (tylko tryb filmowy).

  1. Przycisk MENU - (USTAW. WYŚW.) - [WYŚWIETL. MIGAWKI].

Opis elementów menu

SEKUNDA:

Wyświetla szybkość migawki w sekundach.


KĄT:

Wyświetla szybkość migawki w stopniach.
Szybkość migawki równa czasowi odczytu danych z czujnika obrazu jest definiowana jako 360 stopni. Na podstawie tej definicji obliczana i wyświetlana jest wartość w stopniach.
Pozycje ustawień różnią się zależnie od ustawień opcji (INNE) - [WYB. 60i/50i].


W przypadku wybrania [60i]:

  • Gdy wartość ustawienia [FORMAT NAGR.] przy wartości szybkości klatek wynosi 60, kąt migawki wynosi 360 dla szybkości migawki wynoszącej 1/60.
  • Gdy wartość ustawienia [FORMAT NAGR.] przy wartości szybkości klatek wynosi 30, kąt migawki wynosi 360 dla szybkości migawki wynoszącej 1/30.
  • Gdy wartość ustawienia [FORMAT NAGR.] przy wartości szybkości klatek wynosi 24, kąt migawki wynosi 360 dla szybkości migawki wynoszącej 1/24.


W przypadku wybrania [50i]:

  • Gdy wartość ustawienia [FORMAT NAGR.] przy wartości szybkości klatek wynosi 50, kąt migawki wynosi 360 dla szybkości migawki wynoszącej 1/50.
  • Gdy wartość ustawienia [FORMAT NAGR.] przy wartości szybkości klatek wynosi 25, kąt migawki wynosi 360 dla szybkości migawki wynoszącej 1/25.

Uwaga

  • Po naciśnięciu przycisku ASSIGN, do którego przypisano funkcję [KOD DANYCH], szybkość migawki jest wyświetlana w sekundach bez względu na wartość tego ustawienia.

Wskazówka

  • Jeśli wartość szybkości migawki wynosi więcej niż 360 stopni, jest ona wyświetlana jako całkowita wielokrotność wartości 360 stopni (360˚x2, itd.).