Regulacja wzmocnienia

Tej funkcji można użyć, gdy użytkownik nie chce zwiększać wartości za pomocą funkcji AGC (auto. sterowanie wzmocnieniem) podczas nagrywania filmów.

A: Pokrętło ręczne

B: Przycisk ISO/GAIN

C: Przełącznik AUTO/MANUAL

 1. Upewnij się, że wybrany jest tryb filmowy.
 2. Na przełączniku AUTO/MANUAL wybierz opcję MANUAL.
 3. Naciśnij przycisk ISO/GAIN.
  • Wskaźnik lub widoczny obok wartości wzmocnienia znika, a wartość wzmocnienia zostaje podświetlona.

   A: Wartość wzmocnienia

 4. Za pomocą pokrętła ręcznego dostosuj wartość i naciśnij przycisk ////SET, aby ją zapisać.

Automatyczna regulacja wzmocnienia

Naciśnij przycisk ISO/GAIN, gdy podświetlona jest wartość wzmocnienia.

Wartość wzmocnienia znika lub wskaźnik jest wyświetlany obok wartości wzmocnienia. Jeśli wartość AE jest ustalona, obok wartości wzmocnienia widoczny jest wskaźnik .

Uwaga

 • Po wybraniu ustawienia AUTO za pomocą przełącznika AUTO/MANUAL wartości przysłony, wzmocnienia, czułości ISO, szybkości migawki i balansu bieli są dostosowywane automatycznie. Nie można ich ustawić ręcznie.
 • W trybie fotograficznym wyświetlany jest dostosowany ekran czułości ISO.

Wskazówka

 • To ustawienie można zmienić bezpośrednio na ekranie czuwania podczas rejestrowania za pomocą przycisków ////SET (menu Direct).