ŚWIATŁO NIGHTSHOT

Podczas nagrywania z użyciem opcji NIGHTSHOT światło podczerwone jest emitowane za pomocą lampy emitującej światło NIGHTSHOT (tylko tryb filmowy).

Można rejestrować wyraźne obrazy.

Światło podczerwone nie jest włączane, gdy dla opcji [ŚWIATŁO NIGHTSHOT] jest wybrane ustawienie [WYŁĄCZ].

  1. Przycisk MENU - (USTAW KAMERĘ) - [ŚWIATŁO NIGHTSHOT].

Opis elementów menu

WŁĄCZ:

Światło podczerwone jest emitowane.


WYŁĄCZ:

Światło podczerwone nie jest emitowane.

Uwaga

  • Podczas nagrywania należy się upewnić, że palec nie zasłania lampy emitującej światło NIGHTSHOT.
  • Należy zdemontować osłonę obiektywu, aby nie zasłaniała ona emitera światła NIGHTSHOT.
  • Działanie światła jest efektywne na dystansie ok. 3 metrów.
  • Gdy dla opcji [FORMAT PLIKU] jest wybrane ustawienie [XAVC S 4K] i dla opcji [WYSYŁAJ NAGRYW. 4K] jest wybrane ustawienie [WYSYŁAJ NA ZEWNĄTRZ], dla opcji [ŚWIATŁO NIGHTSHOT] wybrane jest trwale ustawienie [WYŁĄCZ].