Części i elementy sterujące (z przodu od prawej strony/od góry)

  1. Pierścień ręczny obiektywu
  2. Osłona obiektywu
  3. Obiektyw (typu ZEISS)
  4. Mikrofon wewnętrzny
  5. Przełącznik ZOOM/FOCUS
  6. Przycisk AF/MF
  7. Przycisk MENU
  8. Pokrętło ręczne

Montowanie osłony obiektywu

Wyrównaj oznaczenia na osłonie obiektywu z oznaczeniami na kamerze. Dołącz osłonę obiektywu do kamery (), a następnie przekręć osłonę obiektywu w kierunku wskazywanym przez strzałkę , aż zaskoczy ona w miejscu.

Wskazówka

  • W przypadku montażu lub demontażu filtra PL 62 mm lub osłony MC należy zdemontować osłonę obiektywu.