NUMER PLIKU

Można określić sposób przypisywania numerów plików do rejestrowanych zdjęć.

  1. Przycisk MENU - (USTAW. NAG. /WYJŚCIA) - [NUMER PLIKU].

Opis elementów menu

SERIA:

Zdjęciom są przypisywane kolejne numery plików.
Numer pliku zwiększa się po każdorazowym wykonaniu zdjęcia.
Nawet po zmianie karty pamięci kolejność numeracji plików nie ulega zmianie.


ZERUJ:

Pliki są numerowane kolejno, począwszy od najwyższego numeru pliku na karcie pamięci.
Po zmianie karty pamięci pliki są numerowane od początku. Każda karta pamięci ma własną numerację.