Zmiana profilu obrazu

Ustawienia zapisane w pozycjach od do można zmieniać.

A: Przycisk MENU

B: Przycisk PICTURE PROFILE (domyślnie przypisany do przycisku ASSIGN3)

C: Przycisk ////SET

 1. Naciśnij przycisk PICTURE PROFILE.
 2. Za pomocą przycisków ////SET wybierz numer profilu obrazu, który zostanie zmieniony.
 3. Wybierz ustawienia [USTAWIENIE] za pomocą przycisku ////SET.
 4. Za pomocą przycisku ////SET wybierz opcję, którą chcesz zmienić.
 5. Za pomocą przycisku ////SET dostosuj jakość obrazu.
 6. Aby dostosować inne opcje, potwórz kroki 4 i 5.
 7. Wybierz ustawienia [WRÓĆ] za pomocą przycisku ////SET.
 8. Wybierz ustawienia [OK] za pomocą przycisku ////SET.
  • Zostanie wyświetlony wskaźnik profilu obrazu.

Ustawienia opcji w profilu obrazu

Można zmodyfikować następujące opcje.


POZ. CZERNI:

Ustawia poziom czerni.

 • -15 do +15


GAMMA:

Wybierz krzywą gamma.

 • STANDARDOWE: Standardowa krzywa gamma dla filmów
 • STILL: Krzywa gamma jak w przypadku filmów rejestrowanych kamerą z wymiennym obiektywem.
 • CINE1: Zapewnia miękkie barwy, obniżając kontrast obszarów ciemnych i wyostrzając zmiany tonów w jasnych obszarach (odpowiednik HG4609G33).
 • CINE2: Prawie taki sam efekt jak w przypadku [CINE1]; wybierz tę opcję, aby podczas edycji nie przetwarzać obrazu w 100% zakresie sygnału wideo (odpowiednik HG4600G30).
 • CINE3: Bardziej zwiększa kontrast między jasnymi i ciemnymi obszarami niż [CINE1] i [CINE2], wyostrzając zmiany tonów w ciemnych obszarach.
 • CINE4: Bardziej zwiększa kontrast w obszarach ciemnych niż [CINE3]. Kontrast w obszarach ciemnych jest mniejszy, a w jasnych obszarach większy niż w przypadku opcji [STANDARDOWE].
 • ITU709: Krzywa gamma odpowiadająca ITU-709. Wzmocnienie w obszarach o niskiej intensywności: 4,5
 • ITU709(800%): Krzywa gamma do sprawdzania scen podczas nagrywania z użyciem [S-LOG2] lub [S-LOG3].
 • S-LOG2: Krzywa gamma [S-LOG2]. W przypadku tego ustawienia przyjmuje się, że nagrany materiał zostanie poddany postprodukcji.
 • S-LOG3: Krzywa gamma [S-LOG3]. Krzywa gamma z charakterystyką podobną do filmu, w przypadku której przyjmuje się, że nagrany materiał zostanie poddany postprodukcji.
 • HLG: Krzywa gamma dostosowana do nagrywania HDR, odpowiadająca ITU-R BT.2100.
 • HLG1: Krzywa gamma dostosowana do nagrywania HDR. W ramach tego ustawienia priorytet ma poziom szumu, ale zakres dynamiczny nagrywania jest węższy niż w przypadku [HLG2] czy [HLG3].
 • HLG2: Krzywa gamma dostosowana do nagrywania HDR. To ustawienie uwzględnia równowagę między zakresem dynamicznym i szumem.
 • HLG3: Krzywa gamma dostosowana do nagrywania HDR. Zakres dynamiczny jest szerszy niż w przypadku [HLG2], ale poziom szumu jest wyższy.

  [HLG1], [HLG2] lub [HLG3] to krzywa gamma o takiej samej charakterystyce, której równowaga między zakresem dynamicznym i szumem jest różna. Maks. wartość poziomu sygnału wyjściowego wideo każdego z ustawień różni się:
  [HLG1]: ok. 87%, [HLG2]: ok. 95%, [HLG3]: ok. 100%


CZERŃ GAMMA:

Koryguje wartość gamma w obszarze o niskiej intensywności.
Gdy ustawienie [HLG], [HLG1], [HLG2] lub [HLG3] jest wybrane dla opcji [GAMMA], funkcja [CZERŃ GAMMA] jest wyłączona.

 • ZAKRES: Wybierz zakres korekcji.
  WYSOKI/ŚREDNI/NISKI
 • POZIOM: Wybierz zakres korekcji.
  ‒7 (maks. kompresja czerni) do +7 (maks. rozszerzenie czerni)


BIAŁE PLAMY:

Ustawia punkt przegięcia i nachylenie krzywej ekspozycji dla kompresji sygnału wideo w celu zapobiegania prześwietleniu poprzez ograniczenie sygnałów w obszarach o wysokiej intensywności przedmiotu względem zakresu dynamicznego kamery.
Po wybraniu opcji [CINE1], [CINE2], [CINE3], [CINE4], [STILL], [ITU709(800%)], [S-LOG2], [S-LOG3], [HLG], [HLG1], [HLG2] lub [HLG3] w sekcji [GAMMA] funkcja [BIAŁE PLAMY] jest wyłączana, jeśli dla opcji [TRYB] jest wybrane ustawienie [AUTO]. Aby korzystać z funkcji w sekcji [BIAŁE PLAMY], dla opcji [TRYB] wybierz ustawienie [RĘCZNY].

 • TRYB: Wybierz tryb automatyczny lub ręczny.
  • AUTO: Automatycznie ustawia punkt przegięcia i nachylenie krzywej ekspozycji.
  • RĘCZNY: Ręcznie ustawia punkt przegięcia i nachylenie krzywej ekspozycji.
 • USTAW. AUTO: Ustaw punkt maks. i czułość w trybie [AUTO].
  • MAKS. PLAMA: Ustawia maks. wartość punktu przegięcia krzywej ekspozycji.
   90,0% do 100,0%
  • CZUŁOŚĆ: Ustawia czułość.
   WYSOKI/CZUŁOŚĆ/NISKI
 • USTAW. RĘCZNE: Ustawia punkt przegięcia i nachylenie krzywej ekspozycji w trybie [RĘCZNY].
  • PLAMA: Ustawia punkt przegięcia krzywej ekspozycji.
   75,0% do 105,0%
  • NACHYLENIE: Ustawia nachylenie krzywej ekspozycji.
   ‒5 (delikatne) do +5 (strome)
   Funkcja [BIAŁE PLAMY] jest uruchamiana po wybraniu wartości +5.


TRYB KOLORU:

Ustawia typ i poziom kolorów.
Gdy ustawienie [HLG], [HLG1], [HLG2] lub [HLG3] jest wybrane w [GAMMA], tylko ustawienia [BT.2020] i [709] można wybrać dla opcji [TRYB KOLORU].
Po wybraniu ustawienia [BT.2020] pasek kolorów nie jest prezentowany poprawnie.

 • STANDARDOWE: Odpowiednia tonacja kolorów, gdy dla opcji [GAMMA] jest wybrane ustawienie [STANDARDOWE].
 • STILL: Odpowiednia tonacja kolorów, gdy dla opcji [GAMMA] jest wybrane ustawienie [STILL].
 • CINEMA: Tonacja kolorów przypominająca obraz z kamery filmowej odpowiednia dla opcji [GAMMA] z wybranym ustawieniem [CINE1].
 • PRO: Naturalna tonacja kolorów, gdy dla opcji [GAMMA] jest wybrane ustawienie [ITU709].
 • MATRYCA ITU709: Tonacja kolorów zgodna z normą ITU-709.
 • CZARNO-BIAŁY: Ustawia nasycenie o wartości 0 i rejestruje w trybie monochromatycznym.
 • S-GAMUT/3200K, S-GAMUT/4300K, S-GAMUT/5500K: Ustawienie przyjmujące, że nagrany materiał zostanie poddany postprodukcji, gdy dla opcji [GAMMA] jest wybrane ustawienie [S-LOG2].
 • S-GAMUT3.CINE/3200K, S-GAMUT3.CINE/4300K, S-GAMUT3.CINE/5500K: Ustawienie przyjmujące, że nagrany materiał zostanie poddany postprodukcji, gdy dla opcji [GAMMA] jest wybrane ustawienie [S-LOG3]. Obsługuje nagrywanie w gamie kolorów zapewniającej łatwe dostosowanie do gamy kolorów stosowanej w kinach cyfrowych.
 • S-GAMUT3/3200K, S-GAMUT3/4300K, S-GAMUT3/5500K: Ustawienie przyjmujące, że nagrany materiał zostanie poddany postprodukcji, gdy dla opcji [GAMMA] jest wybrane ustawienie [S-LOG3]. Obsługuj nagrywanie w szerokiej gamie kolorów.
 • BT.2020:Standardowa tonacja kolorów, gdy ustawienie [HLG], [HLG1], [HLG2] lub [HLG3] jest wybrane dla opcji [GAMMA].
 • 709: Tonacja kolorów, gdy ustawienie [HLG], [HLG1], [HLG2] lub [HLG3] jest wybrane dla opcji [GAMMA], a filmy są nagrywane z zastosowaniem kolorów obsługiwanych w systemie telewizji o wysokiej rozdzielczości (BT.709).


NASYCENIE:

Ustawia poziom kolorów.

 • ‒32 (jasny) do +32 (ciemny)


FAZA KOLORU:

Ustaw fazę kolorów.

 • ‒7 (zielony) do +7 (czerwony)


GŁ. KOLORU:

Ustawia głębię kolorów dla każdej fazy kolorów.
Ta funkcja działa bardziej wydajnie w przypadku kolorów chromatycznych i mniej wydajnie w przypadku kolorów achromatycznych.
Kolory wydają się bardziej głębokie wraz ze zwiększaniem wartości ustawienia, a stają się jaśniejsze w przypadku zmniejszania wartości.
Ta funkcja działa nawet w przypadku wybrania dla opcji [NASYCENIE] ustawienia [-32] (czerń i biel).

 • R: -7 (jasny czerwony) do +7 (ciemny czerwony)
 • G: ‒7 (jasny zielony) do +7 (ciemny zielony)
 • B: ‒7 (jasny niebieski) do +7 (ciemny niebieski)
 • C: ‒7 (jasny zielono-niebieski) do +7 (ciemny zielono-niebieski)
 • M: ‒7 (jasny fioletowy) do +7 (ciemny fioletowy)
 • Y: ‒7 (jasny żółty) do +7 (ciemny żółty)


KOREKTA KOLORU:

Ustawia korektę kolorów.

 • TYP: Wybierz typ korekty kolorów.
  • WYŁĄCZ: Bez korekty kolorów.
  • WERYFIKACJA KOLORU: Koryguje kolory zapisane w pamięci.
   Kolory niezapisane w pamięci (wyświetlane w czerni i bieli po wybraniu opcji [EKSTRAKCJA KOLORU]) nie są korygowane.
  • EKSTRAKCJA KOLORU: Wyświetla obszary w kolorach przechowywanych w pamięci. Pozostałe obszary są wyświetlane w czerni i bieli. Za pomocą tej funkcji można dodawać efekty do filmów lub potwierdzać kolory przeznaczone do przechowania w pamięci.
 • WYBÓR PAMIĘCI: Wybierz aktywną pamięć.
  • 1: Ustawia aktywną pamięć 1.
  • 2: Ustawia aktywną pamięć 2.
  • 1&2: Ustawia obie aktywne pamięci (1 i 2).
 • KOLOR PAMIĘĆ1: Ustawia kolory przechowywane w pamięci 1.
  • FAZA: Ustawia fazę kolorów.
   0 (fioletowy) - 8 (czerwony) - 16 (żółty) - 24 (zielony) - 31 (niebieski)
  • ZAKRES FAZY: Ustawia zakres fazy kolorów.
   0 (brak wybranych kolorów), 1 (wąska: wybór tylko jednego koloru) do 31 (szeroka: wybór wielu kolorów w podobnej fazie kolorów)
  • NASYCENIE: Ustawia nasycenie.
   0 (wybór od jasnych do ciemnych kolorów) do 31 (wybór ciemnych kolorów)
  • UST. JEDNYM NACIŚN.: Automatycznie wybiera ustawienie [FAZA] dla obiektu pośrodku znacznika.
   Wartość opcji [NASYCENIE] wynosi 0.
 • WERYFIKACJA PAMIĘĆ1: Koryguje kolory w pamięci 1.
  • FAZA: Koryguje fazę kolorów w pamięci 1.
   -15 do +15 (0 oznacza brak korekcji).
  • NASYCENIE: Koryguje nasycenie koloru w pamięci 1.
   -15 do +15 (0 oznacza brak korekcji).
 • KOLOR PAMIĘĆ2: Ustawia kolory przechowywane w pamięci 2.
  • FAZA: Ustawia fazę kolorów.
   0 (fioletowy) - 8 (czerwony) - 16 (żółty) - 24 (zielony) - 31 (niebieski)
  • ZAKRES FAZY: Ustawia zakres fazy kolorów.
   0 (brak wybranych kolorów), 1 (wąska: wybór tylko jednego koloru) do 31 (szeroka: wybór wielu kolorów w podobnej fazie kolorów)
  • NASYCENIE: Ustawia nasycenie.
   0 (wybór od jasnych do ciemnych kolorów) do 31 (wybór ciemnych kolorów)
  • UST. JEDNYM NACIŚN.: Automatycznie wybiera ustawienie [FAZA] dla obiektu pośrodku znacznika.
   Wartością opcji [NASYCENIE] jest 0.
 • WERYFIKACJA PAMIĘĆ2: Koryguje kolory w pamięci 2.
  • FAZA: Koryguje fazę kolorów w pamięci 2.
   -15 do +15 (0 oznacza brak korekcji).
  • NASYCENIE: Koryguje nasycenie kolorów w pamięci 2.
   -15 do +15 (0 oznacza brak korekcji).


PRZESUN. WB:

Ustawia opcje zmiany balansu bieli.
Opcje, które można zmienić, różnią się w zależności od typu filtra.

 • TYP FILTRU: Wybierz typ filtra koloru dla zmiany balansu bieli.
  • LB-CC: Typ filmu (konwersja i korekcja kolorów)
  • R-B: Typ wideo (korekcja poziomów R i B)
 • LB[TEMP. KOLORU]: Ustawia wartość przesunięcia temperatury kolorów.
  -9 (niebieski) do +9 (czerwony)
 • CC[MG/GR]: Ustawia wartość przesunięcia korekcji kolorów.
  -9 (zielony) do +9 (głęboki fioletowy)
 • WZMOCN. R: Ustawia poziom R.
  -9 (niski poziom R) do +9 (wysoki poziom R)
 • WZMOCN. B: Ustawia poziom B.
  -9 (niski poziom B) do +9 (wysoki poziom B)


SZCZEGÓŁY:

Ustawia opcje szczegółu.

 • POZIOM: Ustawia poziom [SZCZEGÓŁY].
  -7 do +7
 • USTAW. RĘCZNE:
  • WŁ/WYŁ: Włącza i wyłącza ręczną regulację opcji [SZCZEGÓŁY].
   Po wybraniu ustawienia [WŁĄCZ] można ręcznie regulować ustawieniami [SZCZEGÓŁY] (optymalizacja automatyczna nie jest wykonywana).
  • BALANS V/H: Ustawia pionową (V) i poziomą (H) równowagę szczegółów.
   -2 (strona pionowa (V)) do +2 (strona pozioma (H))
  • BALANS B/W: Ustawia równowagę dolnego szczegółu (B) i górnego szczegółu (W).
   TYP1 (strona dolna (B)) do TYP5 (strona górna (W))
  • LIMIT: Ustawia poziom ograniczenia [SZCZEGÓŁY].
   0 (Niski poziom ograniczenia: prawdopodobieństwo ograniczenia) do 7 (Wysoki poziom ograniczenia: brak prawdopodobieństwa ograniczenia)
  • CRISPENING: Ustawia poziom wyrazistości.
   0 (płytki poziom wyrazistości) do 7 (głęboki poziom wyrazistości)
  • POZ. JAS. SZCZEGÓŁÓW: Ustawia poziom szczegółów w obszarach o dużej intensywności.
   0 do 4


KOPIUJ:

Kopiuje ustawienia profilu obrazu do profilu obrazu o innym numerze.


ZERUJ:

Przywraca ustawienia domyślnie profilu obrazu.

Wskazówka

 • Wybranie takich samych ustawień dla pamięci 1 i 2 podwaja efekt korekcji kolorów.
 • Ustawienie funkcji [KOREKTA KOLORU] zostanie zachowane nawet po wyłączeniu zasilania. Aby skorygować kolory mogące się zmieniać zależnie od pory dnia, pogody, lokalizacji itp., przed kolejnym nagrywaniem zaleca się ponowne wybranie ustawienia [KOREKTA KOLORU].
 • Jeśli zmieniona zostanie wartość balansu bieli lub ustawień [PRZESUN. WB], [NASYCENIE] lub profilu obrazu [FAZA KOLORU], zmienione zostaną ustawienia [ZAKRES FAZY] i [FAZA] wybranej pamięci. Jeśli wartość balansu bieli lub ustawienia powyższych pozycji profilu obrazu zostaną zmienione po wybraniu opcji [ZAKRES FAZY] i [FAZA], przed kolejnym nagrywaniem sprawdź ustawienia opcji [KOREKTA KOLORU].
 • Podczas automatycznej regulacji balansu bieli wartość tej opcji zmienia się automatycznie zgodnie z warunkami oświetlenia w nagrywanym środowisku. Ręczna regulacja balansu bieli jest zalecana podczas używania opcji [KOREKTA KOLORU].