UB TIME REC

Można nagrywać czas rzeczywisty jako kod bitu użytkownika (tylko tryb filmowy).

  1. Przycisk MENU - (USTAW. TC/UB) - [UB TIME REC].

Opis elementów menu

WYŁĄCZ:

Nie nagrywa czasu rzeczywistego jako kodu bitu użytkownika.


WŁĄCZ:

Nagrywa czas rzeczywisty jako kod bitu użytkownika.

Uwaga

  • Ostatnie 2 cyfry są trwale ustawione jako 00, gdy dla tej opcji wybrano ustawienie [WŁĄCZ].