Wybór opcji na monitorze LCD


Za pomocą przycisków (w górę) / (w dół) / (w lewo) / (w prawo) / SET (potwierdzenie) można przeglądać menu wyświetlane na monitorze LCD.

Niektórych opcji można używać bezpośrednio, dotykając monitora LCD (POMIAR PUNKT./OSTR., KALIBRACJA, itd.).

A: Przycisk MENU

B: Przycisk ////SET